Agape News

The latest message and news around church

Fakta kehidupan manusia

Firman: Yeremia 18: 1-6 (Roma 9:20-21)

Nabi Yeremia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk, “Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk! Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanKu kepadamu!” (ay 2).  Yeremia sampai di sana di saat tukang periuk sedang bekerja membuat sebuah bejana, “kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan” (ay 3) sehingga Nabi Tuhan dapat melihat proses pembuatan sebuah bejana. Apa yang dilihat dan didengarnya, Tuhan menyatakan “Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganKu, hai kaum Israel!” (ay 6). Apa yang perlu kita ketahui dari perikop ini?

1. Kehidupan adalah proses
“Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali ….” (ay 4). Tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang indah tetapi tanah liat harus melalui beberapa proses sehingga dapat menjadi bejana yang berkualitas. Contoh kehidupan, Daud, sejak berusia 12 tahun dia telah diurapi untuk menjadi raja dan baru menjadi raja pada usia 30 tahun. Selama itu Tuhan mempersiapkan Daud dengan mengijinkan ia dalam kondisi terancam bahaya maut (mau dibunuh oleh raja Saul) sehingga Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian pula Yusuf, anak kesayangan Yakub, pada usia 17 tahun mendapat mimpi (penglihatan) dan ia diproses dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dipisahkan dari orangtua, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara tetapi imannya tetap bertahan dan mimpi Yusuf terwujud menjadi orang kedua dalam pemerintahan Firaun pada usia sekitar 30 tahun. Sadari di dalam pembentukan memerlukan kemauan/ kerelaan untuk dibentuk sesuai dengan kemauan pembentuk. Dikatakan ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan dari tukang periuk dan menjadi “rusak …. mengerjakannya kembali”. Prosesnya diulang kembali, disatukan, dipukul-pukul, dibanting diatas meja agar mudah dibentuk kembali.

2. Tuhan yang menentukan
“maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya” (ay 4). Tanah liat dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat menentukan sendiri tetapi tukang periuk yang mempunyai hak menentukannya. Dikatakan “menurut apa yang baik pada pemandangannya” (ay 4). Rasul Paulus menegaskan “Sebab siapa yang menentang kehendakNya? Siapakah kamu, hai manusia sehingga kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya: Mengapa engkau membentuk aku demikian?” (Rom 9:19-20). Jawabannya adalah tidak! Tuhan menentukan di mana kita dilahirkan, jenis kelaminnya apa dan diberi talenta/ karunia sesuai kehendakNya bahkan jodohpun ditangan Tuhan. Amat disayangkan kita kurang sensitif! Sudah dirancang “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu …. Aku telah menetapkan engkau…” (Yer 1:5)

3. Dijadikan dengan tujuan
“Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk …” (ay 6); “Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya…. suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia …. guna tujuan yang biasa” (Rom 9:21). Penjunan mempunyai hak menentukan tujuan pembuatannya, mau dipakai untuk apa! Nabi Yesaya menyatakan bahwa “yang Kuciptakan untuk kemuliaanKu” (Yes 43:7) – manusia dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan bahkan dinyatakan “tiap-tiap dikruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama” (1 Kor 12:7). Bagaimana cara memuliakan nama Tuhan? Tuhan Yesus berkata “supaya mereka (dunia) melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga” (Mat 5:16). Dari sebab itu lakukan perbuatan baik! Rasul Paulus berkata “tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik” (2 Tim 3:17). FirmanNya memberi kelengkapan sehingga kita dapat melakukan pelayanan dengan kasih dan peduli. Tuhan Yesus juga menyatakan, “Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaKu untuk melakukannya” (Yoh 17:4) – ada tugas panggilan dalam tiap kehidupan, sudahkah kita melakukannya?

Agape on Video

Visual presentation of latest event
15th B'day Highlight

Agape on twitter

Announcements from church

Agape on flickr

Our photo gallery of events and activities