Di dalam Perlindungan Tuhan

Sungguh hatinya melekat kepadaKu, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaKu…

July 18, 2021

Firman: Mazmur 91: 1-16 (baca ay 9-16)

Dunia penuh dengan masalah, tidak ada tempat yang aman dan nyaman. Penderitaan dunia di antaranya “penyakit” (ay 3&6) dan “malapetaka” (ay 10). Pemazmur berkata “Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah .. terhadap penyakir sampar .. terhadap penyakit menular .. walaupun seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu” (ay 7); “Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu ..” (ay 9). Dilanjutkan “malapeta tidak akan menimpa kamu .. sebab malaikat2-Nya akan diperintahkan -Nya .. untuk menjaga engkau di segala jalanmu” (ay 11). Apa yang perlu diperhatikan?

Bina persekutuan dengan mengasihiNya
“Sungguh hatinya melekat kepadaKu, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaKu” (ay 14). Kata “melekat kepadaKu”  (NKJV: telah menetapkan cintanya padaKu) dan dinyatakan “sebab ia mengenal namaKu”. Ingat “tak kenal tak sayang”- makin kenal makin sayang! Di dalam pernikahan dikatakan “keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24) dan “kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan” (Kol 3:14). Adapun proses yang perlu ditempuh yaitu diawali dengan a) harus benar-benar mengenal Tuhan sehingga kita b) mampu mengasihi Tuhan dan c) menjadi akrab dengan Dia. Tuhan Yesus menggambarkan “Akulah pokok anggur dan kamulah ranting2nya .. tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia ..” (Yoh 15:5).

Berkomunikasilah senantiasa denganNya
“Bila ia berseru kepadaKu, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya ....” (ay 15). Ia berseru dan Tuhan menjawab! Inilah komunikasi dua arah! Roh dan roh berbincang di hati kita! Beberapa peran Roh Kudus, disamping “akan menyertai” dikatakan juga “Ia akan memimpin kamu ..” dan “Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang” (Yoh 16: 13). Dari sebab itu Pemazmur berkata “Taurat Tuhan itu sempurna .. memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman” (Maz 19:8) sehingga kita akan berada di tempat yang benar dan diwaktu yang tepat, terluput dari kesesakan dunia. Tuhan berkata kepada Yoshua, “perjalananmu akan berhasil .. akan beruntung” (Yos 1:8)

Miliki kehidupan yang berguna bagiNya
“Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaKu” (ay 16). Janji Tuhan “Aku akan menggenapkan tahun umurmu” (Kel 23:26). Kita akan hidup sesuai dengan batas yang telah dirancang Tuhan! Dan selama di masa itu janjiNya “akan Kukenyangkan .. Kuperlihatkan kepadanya keselamatan”.  Contoh: Tuhan Yesus berumur hingga 33.5 tahun dan Ia berkata “sudah selesai” (Yoh 19:30). Apa yang menjadi panggilan kita? “Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya” (Ef 2:10).

Kotbah terbaru

Next Messages