KehendakNya adalah memulihkan

Pemazmur menyatakan “Dengarkan hai umatKu, Aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau....

December 8, 2019

Firman Tuhan: Mazmur 81: 9-17

Pemazmur menyatakan “Dengarkan hai umatKu, Aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan Aku!” (ay 9). Amat disayangkan tidak semua orang mau mendengarkan Tuhan berfirman! Tuhan menyatakan “Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu dan Israel tidak suka kepadaKu” (ay 12). Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang ingin memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Apa yang dikehendakiNya?

1. Berpusatlah hanya pada Tuhan

“Janganlah ada di antaramu allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada allah asing” (ay 10). Ini adalah bagian dalam kesepuluh perintah Tuhan bahkan dinyatakan “sebab Aku, Tuhan allahmu, adalah Allah yang cemburu” (Kel 20:5). Tuhan Yesus menyatakan kepada Iblis, “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti” (Luk 4:8) (KB: Sembahlah ... dan layanilah Dia saja). Pernyataan Tuhan “Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan .. maka Ia akan memberkati ... dan Aku akan menjauhkan penyakit ..” (Kel 23:25). Dan inilah yang Tuhan lakukan “Akulah Tuhan, Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir; bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan membuatnya penuh” (ay 11). Dilepaskan dari penderitaan perbudakan dan dikenyangkan!

2. Dengarkan dan taatilah perintahNya

“Sekiranya umatKu mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan” (ay 14). “Sekiranya” – betapa indahnya jika umatNya mau mendengar dan mentaati FirmanNya. Dikatakan “Seketika itu juga musuh mereka Aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka Aku balikkan tanganKu” (ay 15).  Musuh atau lawan kita diijinkan ada disekitar kita untuk mendidik kita (masalah). Di dalam alkitab dikatakan “Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan .. dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan .. Ia menjual mereka kepada Kusyan-Risyataim, raja Aram-Mesopotamia” (Hak 3:7-8). Tetapi perhatikan “Lalu berserulah Israel .. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat .. Otniel .. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya” (Hak 3: 9-11)

3. Dipulihkan agar hidup dalam berkatNya

“Tetapi umatKu akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya” (ay 17). Target Tuhan adalah agar kita dapat kenyang, puas dengan segalanya! Dan kualitas yang dipakai Tuhan adalah “yang terbaik”, bukan asal saja! Inilah janji Tuhan bagi kehidupan kita, ‘Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus” (Rom 14:17). Penulis Amsal berkata “Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia ..” (Ams 3:16)

Kotbah terbaru

Next Messages