Menjadi Berguna dan Berbuah

Nabi Yeremia memperoleh pernyataan dari Tuhan, “Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu,

January 12, 2020

Firman: Yeremia 13: 1-11

Nabi Yeremia memperoleh pernyataan dari Tuhan, “Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kaucelupkan ke dalam air” (ay 1). Ikat pinggang lenan adalah barang yang mahal, indah dan termasuk jenis kain yang terbaik, yang dipakai oleh para nabi dan iman. Adapun tujuan penggunaan adalah untuk menarik jubah hingga pemakai akan lebih mudah berjalan dan bekerja. Apa yang Tuhan ingin nyatakan?

1.     Melekatlah senantiasa pada Tuhan

“Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel .. Yehuda Kulekatkan kepadaKu” (ay 11). Umat Tuhan harus seperti ikat pinggang yang melekat dan berguna, siap melayani dan bekerja bagi Tuhan! Kata “melekat” (KB: terikat erat) menyatakan keakraban dalam kesatuan. Tuhan Yesus berkata “Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu .. sebab diluar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh 15:4-5). Tuhan berfirman, “Ambillah ikat pinggang .. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikan di sana ...” (ay 4) – bawa ini menjauh dari pada Tuhan, sembunyikan! Lalu kataNya “... mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikan ... sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun” (ay 7). Ini akibatnya walaupun terpisah sementara waktu!

2.     Dengarkanlah Firman Tuhan

“Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanKu” (ay 10). Apa yang menjadi sebab mereka tidak mau mendengarkan Firman Tuhan? Dikatakan dalam perikop ini yaitu: a) kedegilan hatinya (KB: keras kepala) – berhubungan dengan “kecongkakbongakan” (ay 9) (KB: keangkuhan) dan b) mendua hati atau “mengikuti allah lain” (ay 10). Keduanya berhubungan dengan hati! Dari sebab itu “Maka sesudah mereka datang .. Aku akan memberikan .. hati yang lain .. Aku akan menjauhkan .. hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat” (Yehz 11:19). Dalam perumpamaan Tuhan Yesus berkata “Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100x lipat, 60x, 30x lipat” (Mat 13:23). (“tanah yang baik” adalah “hati yang baik”!)

3.     Jadikan dirimu sesuai kehendakNya

“supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiKu” (ay 11). Itulah kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan. Musa menyatakan janjiNya “dan Iapun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang dijadikanNya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat” (Ul 26:19). Tuhan dan umat kesayanganNya akan dipermuliakan, “jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia” (Rom 8:17). Pernyataan Tuhan Yesus “berbuah banyak .. Dalam hal inilah BapaKu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridKu” (Yoh 15:5&8). Bapa dipermuliakan dan kita juga dihargai dinyatakan sebagai murid-muridNya

Kotbah terbaru

Next Messages