Tuhan akan Memulihkan

Pemazmur menyatakan “Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu dan Israel tidak suka kepadaKu. Sebab itu Aku membiarkan..

Firman Tuhan: Mazmur 81: 9-17

Pemazmur menyatakan “Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu dan Israel tidak suka kepadaKu. Sebab itu Aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya; biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri” (ay 12-13). Tuhan membiarkan umatNya yang tidak suka kepada Tuhan untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Sedangkan di dalam kehidupan ini telah dirancang oleh Tuhan, “rancangan .. hari depan penuh harapan” (Yer 29:11). Manusia berjalan sendiri, mudah tersesat dan masalah timbul tetapi Tuhan siap memulihkannya, yaitu:

1. Beribadah hanya pada Tuhan

“Janganlah ada di antaramu allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada allah asing” (ay 10). Ini adalah bagian dalam kesepuluh perintah Tuhan bahkan dinyatakan “sebab Aku, Tuhan allahmu, adalah Allah yang cemburu” (Kel 20:5). Sewaktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ia menawarkan “Jikalau kamu menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikMu .. Tetapi Yesus berkata …Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti” (Luk 4:7-8) (KB: Sembahlah ... dan layanilah Dia saja). Beribadalah hanya pada Tuhan dan janjiNya, “Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan .. maka Ia akan memberkati ... dan Aku akan menjauhkan penyakit ..” (Kel 23:25).

2. Mendengar, mentaati dan bertobat

“Sekiranya umatKu mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan” (ay 14). “Sekiranya” – jika kita mau mendengar dan taat, inilah yang akan terjadi. Dikatakan “Seketika itu juga musuh mereka Aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka Aku balikkan tanganKu” (ay 15).  Masalah terselesaikan! Di dalam kitab Hakim-hakim tercatat pernyataan Tuhan, “Orang Israel melakukan apa yang jahat .. mereka melupakan .. beribadah kepada .. Baal .. Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan .. Ia menjual mereka kepada .. raja Aram-Mesopotamia” (Hak 3:7-8). “Lalu berserulah Israel kepada Tuhan maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat .. Otneil .. amanlah negeri itu 40 tahun lamanya“ (Hak 3:9-11)

3. Dipulihkan dan hidup dalam berkatNya

“Tetapi umatKu akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya” (ay 17). Target Tuhan adalah agar kita dapat kenyang, puas dengan segalanya! Dan kualitas yang dipakai Tuhan adalah “yang terbaik”, bukan asal saja! Pemazmur menyatakan “Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku .. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar…” (Maz 23: 1&3). Kemudian ia berkata “Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku” (Maz 23: 4) (Engl-NIV: walk through) – artinya msuk dan ada jaminan keluar! Ada jalan keluar untuk masuk dalam pemulihan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan.

Next Messages

December 5, 2021

Tetapi dalam semuanya kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.

December 12, 2021

Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya

December 19, 2021

Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan