Tuhan dan Dosa Manusia

Betapa banyak penderitaan dunia akhir-akhir ini di antaranya bushfire, banjir, gempa dan wabah Corona virus yang........

February 9, 2020

Firman: Hakim-hakim 3: 7-11

Betapa banyak penderitaan dunia akhir-akhir ini di antaranya bushfire, banjir, gempa dan wabah Corona virus yang memakan banyak korban! Banyak orang-orang dunia bertanya-tanya, dimanakah Tuhan atau adakah Tuhan? Orang percaya menyatakan “bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia” (Rom 8:28). Sulit dimengerti tetapi marilah kita renungkan perikop ini sbb:

1. Dosa menyebabkan penderitaan

“Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan .. Lalu bangkitlah murka Tuhan .. Ia menjual mereka kepada .. raja Aram-Mesopotamia” (ay 7-8). Tuhan mengasihi orang berdosa tetapi tidak dapat berkompromi dengan dosa. Rasul Petrus menyatakan “hendaklah kamu menjadi kudus .. sama dengan Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu” (1 Pet 1:15). Apa yang Tuhan lakukan di saat Israel, “melupakan Tuhan .. dan beribadah kepada Baal dan para Asyera” (ay 7)? Murka dan diserahkan kepada bangsa dunia! Perhatikan didikan Tuhan,  “diperingatkanNya .. menghajar orang yang dikasihiNya .. menyesah orang yang diakuiNya sebagai anak” (Ib 12: 5-6) dan Rasul Paulus menambahkan “serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis .. binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan ..” (1 Kor 5:5)

2. Pertobatan adalah tuntutan Tuhan

“Lalu berserulah bangsa Israel kepada Tuhan” (ay 9). (KB: berseru minta tolong). Kisah Israel, “Ketika Firaun telah dekat .. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan” (Kel 14:10). Makin takut makin keraslah mereka berseru! Itulah manusia! Lewat Nabi Yesaya dikatakan “Carilah Tuhan .. berserulah kepadaNya .. baiklah ia kembali kepada Tuhan maka Dia akan mengasihaninya” (Yes 55: 6-7). Kisah yang lain dalam kitab Hakim, “Lalu berserulah orang Israel .. kami telah berbuat dosa ..meninggalkan .. telah beribadah kepada para Baal .. Tetapi Firman Tuhan .. pergi sajalah berseru kepada para allah yang telah kamu pilih itu .. Kata orang Israel .. Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di mataMu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini! .. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatiNya melihat kesukaran mereka” (Hak 10: 10-16)

3. Tuhan akan memulihkan kehidupan

“Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat .. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya” (ay 9&11). Dalam kisah ini penyelamatnya adalah “Otniel .. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel .. Ia maju berperang .. sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim” (ay 9-10). Perhatikan dengan urapan kuasaNya, Otniel menghakimi bangsa, dalam arti kata menyatakan kebenaran dan kesalahan untuk membawa bangsa ke dalam pemulihan. Maukah kita menerima nasihat dari orang yang diurapi agar kita dipulihkan sehingga “amanlah negeri itu”? Kesulitan yang dihadapi masa kini, tidak sensitif dengan penyelamat dan juga tidak mau diberi nasihat dan pengajaran. Kehadiran Tuhan Yesus ditolak banyak orang!

Kotbah terbaru

Next Messages