Utamakan Takut akan Tuhan

Dunia digoncangkan dengan wabah Corona sehingga menimbulkan banyak kegelisahan bahkan ketakutan terhadap penyakit.......

March 8, 2020

Firman: Mazmur 34 & 1 Tesalonika 4: 13-18

Dunia digoncangkan dengan wabah Corona sehingga menimbulkan banyak kegelisahan bahkan ketakutan terhadap penyakit tersebut. Terpikir mengapa lebih banyak orang yang takut akan penyakit daripada orang yang takut akan Tuhan! Sedangkan pernyataan Tuhan “Aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau” (Kel 15:26). Pemazmur Daud berkata “Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu” (Maz 34:12) (KB: menghormati Tuhan). Apa yang perlu kita lakukan di masa yang sulit?

1. Hiduplah di dalam kebenaranNya

“Inilah perintah ..  supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahNya .. supaya lanjut umurmu .. supaya baik keadaanmu..” (Ul 6:1-3). Pernyataan Musa kepada Israel supaya mereka takut akan Tuhan dan hidup sesuai kebenaran Firman! Dikatakan oleh pemazmur “Jagalah lidahmu .. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik” (Maz 34: 14-15). Perhatikan perkataan dan perbuatanmu! Rasul Yakobus berkata “barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna” (Yak 3:2) dan rasul Paulus menyatakan “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik …” (Ef 2:10)

2. Waspadalah akan kedatanganNya

“Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya” (Mat 25:13). Kedatangan Tuhan, demikian juga kematian dinyatakan “tidak tahu” dari sebab itu pemazmur berkata “Ajarlah kami menghitung hari-hari kamu sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana” (Maz 90:12). Kedatangan Tuhan dan kematian adalah jaminan dan pasti akan terjadi! Rasul Paulus menjelaskan tentang kedatangan Tuhan, “Sebab pada waktu tanda diberi .. penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga .. yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu kita yang hidup .. akan di angkat .. dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa” (1 Tes 4: 16-17). Pastikan diangkat!

3. Dampak orang takut akan Tuhan

Beberapa ayat sebagai dampak bagi orang yang takut akan Tuhan di antaranya dinyatakan oleh pemazmur: a) disayang, “Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia” (Maz 103:13); b) dilindungi, “Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan” (Maz 34:7); c) diberkati, “sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia!” (Maz 34:10); d) diberi kebahagiaan, “Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan” (Maz 128:1). Penulis Amsal menyatakan sebagai berikut, di antaranya: “Takut akan Tuhan memperpanjang umur” (Ams 10:27); “Dalam Takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anakNya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut” (Ams 14:26-27).

Kotbah terbaru

Next Messages